Cách đây gần sáu thập kỷ, chúng tôi đặt mục tiêu là trở thành công ty có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho mọi người và giúp họ sống tốt hơn. Trong thời gian đầu, chúng tôi không có cách nào biết được rằng đây là cơ hội to lớn mà chúng tôi phải áp dụng quy mô doanh nghiệp của mình để tạo ra sự khác biệt. Khi thế giới xung quanh liên tục thay đổi—với tốc độ hiện nay nhanh hơn so với thời điểm chúng tôi bắt đầu—chúng tôi xin khẳng định lại cam kết của mình rằng chúng tôi không chỉ thích nghi và phát triển mà còn dẫn đầu nhiều lĩnh vực.

 

Hàng ngày, chúng tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng công việc của chúng tôi không chỉ là kết quả chúng tôi đạt được mà còn là cách thức chúng tôi đạt được những kết quả đó. Cách chúng tôi tiến hành kinh doanh cũng quan trọng như sản phẩm chúng tôi bán và dịch vụ chúng tôi cung cấp. Như thế có nghĩa là chúng tôi phải tuân thủ luật pháp của cộng đồng nơi chúng tôi tiến hành kinh doanh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Các nhân viên làm việc tại Walmart phải hoạt động dựa trên các giá trị của chúng tôi. Kỳ vọng của chúng tôi là quý vị sẽ đặt sự công bằng, bình đẳng, tuân thủ pháp luật và liêm chính làm trọng tâm cho mọi việc quý vị làm. Khi làm việc theo cách này, mỗi người trong chúng ta sẽ đóng vai trò tích cực trong việc hình thành văn hóa của chúng ta, xây dựng lòng tin và giúp chúng ta có thể đạt được mục đích và tiềm năng của mình với vai trò của một công ty.

 

Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi phản ánh những gì quan trọng với chúng tôi. Bộ Quy tắc Ứng xử áp dụng cho tất cả chúng ta—cho tôi, cho các thành viên và cán bộ Hội đồng quản trị, cũng như cho mọi nhân viên của Walmart. Chúng tôi cũng mong muốn các đối tác kinh doanh chấp nhận các giá trị của chúng tôi và đáp ứng những tiêu chuẩn cao này. Các nhân viên và đối tác không chia sẻ những giá trị này thì họ không thuộc về Walmart.

 

Vui lòng đọc Bộ Quy tắc của chúng tôi. Thường xuyên tham khảo Bộ Quy tắc. Hãy để Bộ Quy tắc hướng dẫn quý vị đưa ra quyết định trung thực, công bằng và tuân thủ luật pháp cũng như chính sách áp dụng cho hành vi của chúng tôi. Cốt lõi của Bộ Quy tắc là một hướng dẫn đơn giản: hãy làm điều đúng đắn và lên tiếng bất cứ khi nào quý vị có mối quan ngại hoặc thấy điều gì đó không ổn.

Cảm ơn quý vị đã làm đúng vai trò của mình.

 

Doug McMillon
Chủ tịch kiêm CEO của
Walmart Inc.

#f2f2f2